Zakat Merupakan Perkara Yang Dhoruri Untuk Perbaikan Individu dan Masyarakat

Inilah faedah-faedah di dalam zakat yang menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara yang dhoruri (sangat dibutuhkan) untuk perbaikan indi...

Faedah-faedah Zakat Dari Segi Kemasyarakatan

1. Di dalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan orang-orang fakir yang mereka merupakan bagian terbanyak dari penduduk kebanyakan negeri. ...

Faedah-Faedah Zakat Yang Berkaitan Dengan Akhlak

1. Bahwasanya zakat akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang yang menunaikannya, yaitu memiliki kemuliaan, kelemah lembutan dan...

Faedah-Faedah Zakat Dalam Sisi Agama

Faedah-faedah zakat dari sisi agama 1. Bahwasanya menunaikan zakat adalah menegakkan salah satu diantara rukun-rukun Islam , jika kita...

Mengenal Lebih Dalam Mengenai Zakat dan Faidah-Faidahnya

Zakat merupakan kewajiban satu dari kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam, dan ia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, se...

Keutamaan Shalat Tarawih Pada Bulan Ramadhan

Tarawih adalah shalat sunnah malam hari yang dilakukan secara berjamaah pada bulan Ramadhan, dan waktunya dilaksanakan setelah shalat ‘isy...

Dapatkan Materi Pembelajaran Terbaru Melalui Email Anda, Silahkan Masukan Email Anda Dibawah Ini:

Dikirim oleh biasamembaca.blogspot.com